Kumpulan Contoh Surat Kuasa Lengkap Terbaru

Contoh surat kuasa - Yang dimaksud dengan surat kuasa adalah surat yang berisi persetujuan dari pemberi kuasa untuk melimpahkan sebuah wewenang yang tertera dalam surat kepada pemegang surat kuasa. Aplikasi surat kuasa ini ada bermacam-macam dan paling sering dipakai dalam aktifitas perniagaan.


Untuk anda yang belum terbiasa membuat surat kuasa sendiri, berikut ini adalah beberapa contoh surat kuasa yang bisa menjadi referensi untuk anda sekalian.

SURAT KUASA PENGAMBILAN GAJI


Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Tanda Pengenal : KTP/SIM No. ..
Alamat :

Memberikan kuasa pengambilan gaji untuk bulan ……….. dikarenakan orang
yang bersangkutan Nama : ………. mengalami halangan (sakit), oleh sebab itu
saya memberikan kuasa kepada :
Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Tanda Pengenal : KTP/SIM No. ..
Alamat :

Demikian Surat Kuasa ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
……………………………., 2010


.Penerima Kuasa Matere Rp6.000,-

(Nama Pemberi Kuasa)                                                    ( Nama penerima Kuasa)


SURAT KUASA UNTUK MENJUAL TANAH


Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama                           :  Tika Lestari
Tempat/tanggal lahir      : Jakarta, 5 Februari 1976
Pekerjaan                     : Ibu Rumah Tangga       
Alamat                         :  Jl. Kali Pasir Ujung No. 87
                                       Ungaran – Semarang
                                       Jawa Tengah       

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada:

Nama                           : Slamet Raharjo          
Tempat/tanggal lahir      : Semarang, 8 April 1971
Pekerjaan                     :  Karyawan PT. Boga Sejati 
Alamat                         : Jl. Cempaka Warna RT. 009/RW.004
                                       Cempaka Putih Tengah
                                       Jakarta Pusat
         
Untuk menjual tanah kepada Pihak lain dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh penerima kuasa atas Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 089786 Seluas 500 m2 ( lima ratus meter persegi), yang terletak di Kecamatan Cempaka Putih, Kelurahan Cempaka Putih Timur .
Demikianlah surat kuasa ini saya buat.

Pemberi Kuasa                                                                       Penerima Kuasa


(Tika Lestari)                                                                            (Slamet Raharjo)


SURAT KUASA PENGAMBILAN BPKB


Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama                           : Panji Laksono
Tempat/tanggal lahir      : Palembang, 9 Mei 1977
Pekerjaan                     : Komisaris PT. Tiara Cipta         
Alamat                         :  Jl. Kayu Putih Blok A No. 34
                                       Komp Pulo Mas Jaya
                                       Jakarta Timur
     
Dengan ini memberi kuasa penuh kepada:
Nama                           : Budianto     
Tempat/tanggal lahir      : Jakarta, 2 Februari 1983
Pekerjaan                     :  Karyawan PT. Tiara Cipta
Alamat                         : Jl. Kampung Melayu Kecil
                                      RT. 009/Rw. 008 No. 9A
                                      Kampung Melayu
                                      Jakarta Timur
               
Untuk mengambil BPKB dengan nomor polisi B 9898 WA tahun 2007.
Demikianlah surat kuasa ini saya buat. Semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Pemberi Kuasa                                                                       Penerima Kuasa


(Panji Lakson)                                                                          (Budianto)


SURAT KUASA PENGAMBILAN UANG


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama                           : Puji Astuti
Alamat                         : Jl. Buah Batu No. 5
                                      Terusan Buah Batu
                                      Bandung- Jawa Barat

Bermaksud memberikan kuasa kepada:

Nama                           : Retna Handayani
Alamat                         : Jl. Purimas Indah
                                      Blok F No. 90
                                      Bandung- Jawa Barat

Untuk mengambil uang di Bank Central Asia (BCA) cabang Purimas Indah.
Semoga surat kuasa ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 4 Juni 2010

Pemberi Kuasa                                                                       Penerima Kuasa


(Puji Astuti)                                                                              (Retna Handayani)


SURAT KUASA PEMBELIAN BARANG


No. __________________


    Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama         :
Jabatan       :
Alamat        :

    Dengan ini, memberikan kuasa penuh dengan hak mengganti diri kepada:
Nama        :
Jabatan      :
Alamat       :

    Untuk menjadi perwakilan pemberi kuasa atas pembelian sejumlah barang berharga sebanyak … di toko … pada tanggal …. Demikian pemberitahuan surat kuasa ini agar dipahami oleh pemilik toko dan untuk memberikan hak sama kepada pemegang kuasa untuk melakukan pembelian dan pembayaran yang sah.


_______,  ___  _______ 2010
Yang diberi kuasa                                                              Yang memberi kuasa


…………………                                                                  ……………………


artikel terkait :
contoh surat pengunduran diri
contoh surat lamaran kerja
contoh cv

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel